Kancelaria Podatkowa Katarzyna Hetzig

Pełna księgowość - na czym polega?

Przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia księgowości niezależni od skali działalności biznesowej oraz branży przedsiębiorstwa. Obecnie dostępne są różne warianty w zakresie prowadzenia ewidencji rachunkowej. Jednym z nich jest tzw. pełna księgowość.Skorzystaj z profesjonalnych usług doświadczonych księgowych z Kancelarii Podatkowej Katarzyna Hetzig. Zapraszamy do kontaktu!
księgowość spółek i firm
Kancelaria Podatkowa Katarzyna Hetzig
 
 
 
 
 

5,0

Kancelaria Podatkowa Katarzyna Hetzig

Czym jest pełna księgowość Bydgoszcz?

Pełna księgowość to taki sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej, w którym zapisywanie operacji gospodarczych opiera się na zasadzie dwustronnego zapisu na kontach bilansowych. Jest to zadanie dość żmudne i czasochłonne, a zapisy odzwierciedlające niektóre zdarzenia gospodarcze (w tym np. dokonanie odpisów aktualizujących wysokość należności handlowych czy zawarcie umowy, która obejmuje więcej niż jeden okres sprawozdawczy) są dość skomplikowane. Aby móc prawidłowo dokonywać zapisów, trzeba bardzo dobrze znać nie tylko ustawę o rachunkowości, ale także m.in. Krajowe Standardy Rachunkowości.

Co obejmuje pełna księgowość?

Zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości na pełne księgi rachunkowe składają się następujące elementy: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników majątku (aktywów i pasywów).

Pełna księgowość dla spółek z o o, prowadzenie księgowości bydgoszcz

Kto musi prowadzić pełną księgowość (obowiązek pełnej księgowości)?​

Obecnie obowiązujące przepisy jasno wskazują, jakie rodzaje przedsiębiorstw są zobligowane do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości są to: spółki akcyjne, sp. z o.o., sp. komandytowe, sp. komandytowo-akcyjne oraz pozostałe podmioty, których przychody w poprzednim roku wyniosły co najmniej 2 mln euro.

Różnice między uproszczoną a pełną księgowością

Uproszczona księgowość to rozwiązanie przeznaczone dla niewielkich podmiotów, w tym na przykład lokalnych firm rodzinnych. Zgodnie z przepisami dopuszcza się następujące warianty uproszczonej księgowości:

Każda z wyżej wymienionych metod ewidencji księgowej cechuje się przede wszystkim mniejszym poziomem skomplikowania. W uproszczonej księgowości nie stosuje się np. rozbudowanych układów kosztów. Przykładowo, KPiR, który jest najbardziej rozbudowaną forma uproszczonej księgowości, zakłada podział kosztów na wydatki z tytułu zakupu materiałów i towarów handlowych, kosztów ubocznych oraz pozostałych wydatków.

W uproszczonej księgowości nie stosuje się również Zakładowego Planu Kont uwzględniającego podział na konta syntetyczne i analityczne.

Pełna księgowość dla spółek i nie tylko

Jak widać, pełna księgowość to znacznie poważniejsze wyzwanie niż uproszczona ewidencja. Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać o plusach takiego rozwiązania. Przede wszystkim, rzetelnie prowadzone pełne księgi rachunkowe dają dobry obraz tego, jak wygląda sytuacja finansowa jednostki. Możliwe jest wówczas — z użyciem wartości bilansowych czy danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów — dokonanie kompleksowej analizy finansowej. Obejmuje ona m.in. takie obszary jak płynność oraz rentowność przedsiębiorstwa.

Zewnętrzna księgowość dla firm. Dlaczego profesjonalna księgowa Bydgoszcz to dobre rozwiązanie?

Powierzenie prowadzenia księgowości zewnętrznym profesjonalistom to sposób działania, który jest coraz chętniej wykorzystywany przez przedsiębiorców z różnych branż. Właściwie, taki stan rzeczy nie powinien nikogo zaskakiwać. Skorzystanie z usług zewnętrznego podmiotu to przede wszystkim oszczędność:

Finansowa

- decydując się na outsourcing procesów księgowych, przedsiębiorca może uniknąć nakładów na zakup wyposażenia biurowego czy oprogramowania komputerowego;

Czasu

- wsparcie ze strony zewnętrznej firmy to nie tylko prowadzenie księgowości, ale także takie działania jak np. rekrutacja specjalistów ds. rachunkowości i podatków oraz organizacja ich pracy, oraz przepływu dokumentów itp.

Wyżej wymienione korzyści sprawiają, że przedsiębiorca jest w stanie poświęcić swój czas oraz posiadane środki na rozwój prowadzonego biznesu, skupiając się na takich działaniach jak na przykład pozyskiwanie klientów.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?
Zapraszamy do kontaktu

Aktualności

Najważniejsze zadania biura rachunkowego dla małych przedsiębiorstw

Rozumienie, jak działa biuro rachunkowe, może być kluczem do sukcesu dla wielu małych przedsiębiorstw. W...
Biuro rachunkowe

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe i dlaczego są ważne dla firm?

Biura rachunkowe są nieodzownym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Oferują one szereg...