Oferta - Kancelaria Podatkowa Katarzyna Hetzig

Usługi kadrowo płacowe

Przejmiemy bieżącą obsługę kadrowo-finansową pracowników, doradzimy Państwu w zakresie prawa pracy i medycyny pracy:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło, świadectw pracy, zaświadczeń
 • obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych pracowników
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i teletransmisja dokumentów do ZUS i US
 • obsługa rozliczeń podatkowych pracowników
 • organizacja szkoleń w zakresie BHP, PPoŻ, ochrony danych osobowych
Więcej o usługach kadrowo płacowych

Pełna księgowość dla spółek i firm

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę wyręczymy Państwa w prowadzeniu sformalizowanej rachunkowości:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • sporządzanie rejestrów do celów vat, wysyłka dokumentów
 • opracowanie polityki rachunkowości oraz przepływu dokumentów
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędów skarbowych rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • prowadzenie pełnej księgowości spółek i firm

Uproszczona księgowość

Mniejszym firmom rozliczającym się w formie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, czy ryczałtu oferujemy:

 • prowadzenie wymaganych przepisami ksiąg i ewidencji ryczałtu
 • sporządzanie rejestrów do celów vat oraz teletransmisja plików jpk
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędów skarbowych rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • pomoc w przypadku kontroli podatkowych
 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy opodatkowania

Księgowość online

Dla klientów ceniących sobię wygodę, świadczymy usługi online, zapewniając oszczędność czasu oraz stały kontakt z biurem:

 • wystawianie faktur sprzedaży
 • rejestracja płatności faktur klienta
 • przesyłanie online faktur do księgowania
 • podgląd aktualnego stanu rozrachunków
 • podgląd kartoteki kontrahenta
 • bieżąca informacja na temat rozliczeń księgowo-podatkowych
 • zarządzanie płatnościami

Usługi korporacyjne

Oferujemy pełną obsługę prawno-finansową spółek pozwalając naszym klientom skoncentrować się na prowadzeniu działalności:

 • założenie i rejestracja spółki
 • organizacja zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie protokółów, uchwał ze zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie sprawozdań z działalności organów spółki
 • obsługa przekształceń czy likwidacji spółek
 • dostarczanie dokumentów do Sadu Rejestrowego

Pomoc w założeniu firmy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy naszym klientom już na starcie doradzając i wyręczając ich w formalnościach:

 • przeprowadzenie procesu założenia i rejestracji firmy
 • sporządzenie umowy spółki
 • współpraca z notariuszem, doradcą prawnym
 • sporządzenie dokumentów rejestracyjnych
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej firmy
 • współpraca ze specjalistami w zakresie ochrony środowiska, RODO

Usługi kadrowo płacowe

Przejmiemy bieżącą obsługę kadrowo-finansową pracowników, doradzimy Państwu w zakresie prawa pracy i medycyny pracy:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło, świadectw pracy, zaświadczeń
 • obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych pracowników
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i teletransmisja dokumentów do ZUS i US
 • obsługa rozliczeń podatkowych pracowników
 • organizacja szkoleń w zakresie BHP, PPoŻ, ochrony danych osobowych

Pełna księgowość dla spółek i firm

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę wyręczymy Państwa w prowadzeniu sformalizowanej rachunkowości:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • sporządzanie rejestrów do celów vat, wysyłka dokumentów
 • opracowanie polityki rachunkowości oraz przepływu dokumentów
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędów skarbowych rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • prowadzenie pełnej księgowości spółek i firm

Uproszczona księgowość

Mniejszym firmom rozliczającym się w formie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, czy ryczałtu oferujemy:

 • prowadzenie wymaganych przepisami ksiąg i ewidencji
 • sporządzanie rejestrów do celów vat oraz teletransmisja plików jpk
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędów skarbowych rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • pomoc w przypadku kontroli podatkowych
 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy opodatkowania

Księgowość online

Dla klientów ceniących sobię wygodę, świadczymy usługi online, zapewniając oszczędność czasu oraz stały kontakt z biurem:

 • wystawianie faktur sprzedaży
 • rejestracja płatności faktur klienta
 • przesyłanie online faktur do księgowania
 • podgląd aktualnego stanu rozrachunków
 • podgląd kartoteki kontrahenta
 • bieżąca informacja na temat rozliczeń księgowo-podatkowych
 • zarządzanie płatnościami

Usługi korporacyjne

Oferujemy pełną obsługę prawno-finansową spółek pozwalając naszym klientom skoncentrować się na prowadzeniu działalności:

 • założenie i rejestracja spółki
 • organizacja zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie protokółów, uchwał ze zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie sprawozdań z działalności organów spółki
 • obsługa przekształceń czy likwidacji spółek
 • dostarczanie dokumentów do Sadu Rejestrowego

Pomoc w założeniu firmy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy naszym klientom już na starcie doradzając i wyręczając ich w formalnościach:

 • przeprowadzenie procesu założenia i rejestracji firmy
 • sporządzenie umowy spółki
 • współpraca z notariuszem, doradcą prawnym
 • sporządzenie dokumentów rejestracyjnych
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej firmy
 • współpraca ze specjalistami w zakresie ochrony środowiska, RODO