Księgowość – Usługi księgowe

Właściwe prowadzenie ewidencji księgowej jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie jest to proste zadanie. Często zmieniające się przepisy prawne z zakresu księgowość i podatków oraz ogromny zakres tematyczny to czynniki, które sprawiają, że opanowanie ewidencji księgowej stanowi poważne wyzwanie. To właśnie dlatego warto zdecydować się na profesjonalną, zewnętrzną usługę z zakresu księgowość dla firm. Dzięki temu przedsiębiorca może uzyskać fachowe wsparcie ze strony profesjonalistów, co pozwoli mu zająć się rozwojem biznesu. Skontaktuj się z nami, by poznać pełen zakres oferty.

Księgowość Bydgoszcz

 

Biuro księgowe Bydgoszcz — co to za usługi?

Nasza oferta w zakresie „księgowości Bydgoszcz” to szeroki wachlarz profesjonalnych usług takich jak na przykład:

 • księgowanie operacji na kontach głównych i pomocniczych, w tym m.in. ewidencja przychodów i kosztów,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego lub merytoryczne wsparcie podczas wykonywania tego zadania,
 • dokonywanie odpisów umorzeniowych (naliczanie amortyzacji) oraz ustalanie sposobu odliczania odpisów dla poszczególnych składników majątku (amortyzacja jednorazowa, przyspieszona),
 • uzgadnianie kont księgowych,
 • przygotowywanie zestawień należności i zobowiązań,
 • monitorowanie statusu należności i zobowiązań handlowych,
 • tworzenie rezerw na zobowiązania, zobowiązań warunkowych itp.,
 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie majątku trwałego, tzn. rzeczowych aktywów trwałych (budynki, samochody, maszyny produkcyjne) oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • weryfikacja dokonanych zapisów księgowych,

oraz wiele innych.

Wsparcie na każdym etapie działalności

Warto dodać, że oferowane przez nas wsparcie obejmuje wszystkie fazy cyklu życia przedsiębiorstwa, w tym:

 • utworzenie przedsiębiorstwa — na tym etapie nasi specjaliści zajmują się przygotowaniem polityki rachunkowości (ustalenie zasad wyceny składników majątku itp.) czy ustaleniem ZPK — Zakładowego Planu Kont,
 • funkcjonowanie firmy — księgowi wykonują takie czynności jak np. wspomniane już księgowanie kosztów czy przychodów,
 • likwidacja przedsiębiorstwa — choć może wydawać się inaczej, to w rzeczywistości również jest to bardzo ważny etap działalności firmy. Niezależnie od tego, czy zakończenie działalności biznesowej wynika z bankructwa lub dobrowolnego zakończenia aktywności gospodarczej, konieczne będzie prawidłowe zamknięcie ksiąg.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ nasi specjaliści oferują również bieżące doradztwo w zakresie tego, jak usprawnić obieg dokumentów księgowych czy ich archiwizację. Jest to możliwe, ponieważ kadra pracownicza naszego biura rachunkowego dysponuje wieloletnim doświadczeniem i fachową, praktyczną wiedzą. Dzięki temu możliwe jest zaproponowanie klientowi takich rozwiązań w zakresie obiegu i zarządzania dokumentacją, które uproszczą cały proces i zwiększą efektywność współpracy między stronami.

biuro księgowe bydgoszcz

Nie tylko pełna księgowość. Oferta biura rachunkowego dla małej firmy

Prowadzenie ewidencji rachunkowej może być trudne szczególnie w przypadku pełnej księgowości. Czy oznacza to, że uproszczone ewidencję nie sprawiają żadnej trudności? Niekoniecznie; wręcz przeciwnie: także drobni przedsiębiorcy mogą mieć problemy w samodzielnym prowadzeniu dokumentacji. Właściwie, nie powinno się to nikogo dziwić, ponieważ — niezależnie od branży działalności biznesowej — w małych przedsiębiorstwach brakuje przede wszystkim czasu. W takiej sytuacji ciekawym rozwiązaniem może być również oferta zewnętrznej księgowości uproszczonej. Oznacza to możliwość powierzenia zewnętrznym specjalistom prowadzenia takich form księgowości jak:

 • Księga Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Podobnie jak w przypadku spółek handlowych, także drobni przedsiębiorcy mogą liczyć na takie korzyści związane z zewnętrzną księgowością jak oszczędność czasu oraz większą szansa na to, że ewidencja nie zostanie zakwestionowana podczas kontroli skarbowej.